Impactul MiFID II asupra pieţei de capital românești din perspectiva intermediarilor financiari

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

The international financial crisis in the 2008-2010 period has had significant consequences within the European Union member states. The spillover effects of the financial crisis were also based on the deficiencies in the stock market regulation. As a result, a new European Directive had to be adopted in order to correct the legislative gaps in an area characterized by high dynamism.
The adoption of MiFID II in 2014 pursued a number of objectives meant to support the European capital markets. Thus, investor protection, increased transparency of the issuers and of the investment firms’ activity were the central elements pursued by regulators. We are now in the post implementation period of MiFID II by the European Union member states, and consequently, both the positive effects and the aspects that could be improved following the adoption of MiFID II can be quantified. In order to capture the perception of stock market participants regarding the above mentioned directive in the Romanian case, we have carried out a survey by means of the application of a questionnaire to the investment firms operating on the Romanian stock market. The carried out research identifies, among others, the increase in professionalism among investment firms, the increase in market transparency and the increase in the volume of transactions with complex financial instruments. However, it also captures the existing barriers for small investment firms and the existence of excessive reporting that has not found any value for the stock market investors.

Keywords:

investor protection, stock market, investment firms, MiFID II.

REZUMAT

Criza financiară manifestată la nivelul anilor 2008-2010 la nivel internaţional a avut repercusiuni semnificative la nivelul statelor membre din cadrul Uniunii Europene. Propagarea efectelor crizei financiare a avut la bază inclusiv existenţa unor deficienţe ale reglementărilor pieţelor de capital. În consecinţă, s-a impus adoptarea unei noi directive europene, care să corecteze lipsurile legislative într-un domeniu caracterizat de un dinamism accentuat. Adoptarea directivei MiFID II în anul 2014 a urmărit o serie de obiective, de susţinere a pieţelor de capital europene. Astfel, protecţia investitorilor, transparentizarea la nivelul emitenţilor și a activităţii firmelor de investiţii au reprezentat elementele centrale urmărite de către reglementatori. În prezent, ne regăsim într-o perioadă ulterioară implementării directivei MiFID II de către statele membre ale Uniunii Europene și pe cale de consecinţă, pot fi cuantificate atât efectele pozitive, cât și aspectele care ar putea fi îmbunătăţite în urma adoptării directivei MiFID II. Pentru a surprinde, în cazul României, percepţia participanţilor la piaţa de capital privind directiva sus-amintită, am realizat o cercetare prin intermediul aplicării unui chestionar firmelor de investiţii care operează pe piaţa de capital din România. Cercetarea efectuată identifică printre altele, creșterea nivelului de profesionalism la nivelul firmelor de investiţii, creșterea transparenţei pieţei, precum și creșterea volumului de operaţiuni cu produse financiare complexe. Surprinde însă, în egală măsură, barierele existente pentru firmele mici de investiţii, precum și existenţa unor raportări excesive, care nu și-au găsit utilitatea pentru investitorii pe piaţa de capital.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 126/2018; Directiva 2014/65/UE; Regulamentul (UE) nr.600/2014; Directiva (UE) 2021/338
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România