Ghostwriting-ul în contextul transformării digitale globale

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

The practice of „ghostwriting” involves an author of a literary, artistic, or scientific work agreeing to give credit for his/her creation to another person in exchange for payment, with the result that his/her work is published under the latter’s name. Ghostwriting is increasingly used in various fields, becoming an effective solution for those in need (of a „writer”) and a profession or even an entrepreneurial endeavor for ghostwriters.
In the following we will explain, first, what ghostwriting means, how it works and the areas in which it is used in the context of the global digital transformation.
Next, we will analyze the legality or illegality of the ghostwriting usage. Starting from the ghostwriting contract, which is an agreement for services, in its special form of a contract for future work, we will raise the question of its legality, the connection between ghostwriting and plagiarism, and we will discuss the possibility of the contract „salvation”. Finally, we will make a few observations regarding the possibility of treating generative artificial intelligence (Generative AI) as a ghostwriter.

Keywords:

ghostwriting, ghostwriter, plagiarism, Generative AI, digital transformation.

REZUMAT

Ghostwriting-ul este practica prin care autorul unei opere literare, artistice ori știinţifice consimte, în schimbul unei remuneraţii, să atribuie paternitatea operei sale unei alte persoane, cu consecinţa ca opera să fie adusă la cunoștinţa publicului sub numele acesteia din urmă. Ghostwriting-ul este din ce în ce mai folosit în domenii variate, devenind o soluţie efi cientă pentru cei afl aţi în nevoie (de un „scriitor”) și o profesie ori chiar un demers antreprenorial pentru ghostwriter.
În cele ce urmează vom explica, mai întâi, ce înseamnă ghostwriting, cum funcţionează acesta și domeniile în care este folosit, în contextul transformării digitale globale. Vom analiza, apoi, legalitatea ori ilegalitatea utilizării practicii ghostwriting. Plecând de la contractul de ghostwriting, care este un contract de antrepriză, în forma lui specială de contract de comandă a unei opere viitoare, vom pune problema legalităţii acestuia, a conexiunii dintre ghostwriting și plagiat și vom discuta despre posibila „salvare” a contractului de ghostwriting. În final, vom face câteva observaţii cu privire la posibilitatea tratării inteligenţei artifi ciale generative (Generative AI) ca ghostwriter.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 8/1996, art. 10, art. 11; Legea nr. 206/2004; Legea 199/2023
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: