Executarea silită a părților sociale este posibilă – dar se poate cu adevărat?

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

Currently, by the provisions of Law no. 31/1990 regarding the companies, it was expressly enshrined the possibility of forced valorisation of the social parts both within a procedure provided by the Code of civil procedure and during an insolvency procedure. In this favorable legislative context, whether or not we agree with the current legislative vision, we proposed to find out whether, from the perspective of the potential adjudicator (creditor or third party), it is of interest to participate in such a forced execution procedure. Is enforced execution a real solution to the legal claim or is it only a theoretical possibility?

Keywords:

forced execution of social shares, adjudication of social shares, forced sale of social shares

REZUMAT

În prezent prin dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile a fost consacrată expres posibilitatea valorificării pe cale silită a părților sociale atât în cadrul unei proceduri prevăzute de Codul de procedură civilă, cât și în cursul unei proceduri de insolvență. În acest context legislativ favorabil, indiferent că suntem sau nu de acord cu viziunea actuală legislativ, ne-am propus să aflăm dacă din perspectiva potențialului adjudecatar (creditor sau terț) prezintă interes participarea la o asemenea procedură de executare silită. Este executarea silită o soluție reală de realizare a creanței sau rămâne doar o posibilitate teoretică?

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990, art. 203, art. 204; C. pr. civ., art. 756 – art. 757
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: