Excludererea automată a unui operator economic din perspectiva principiilor proporţionalităţii şi transparenţei în Cauza C 309/18, Lavorgna

Numărul 3 Anul 2019
Revista Numărul 3 Anul 2019

ABSTRACT

 An economic operator can be automatically excluded from an award procedure for failure to list the labour costs separately without the possibility of supplementing or amending the tendering documentation. This exclusion can be possible even if a particular obligation (to list separately the costs) was not set out explicitly in the tender documents in so far as such obligation is regulated by public procurement law and award documentation mentioned expressly the public procurement law.
However, the contracting authority must ask for clarifications regarding such tender should the tenderer was not physically possible to comply with such obligation or the tender procedure stated that the tenderers could not submit any document that had not been specifically requested by the contracting authority. In other words, the contracting authority should not act arbitrarily in a formal manner to exclude the tenderers.

Keywords:

public procurement, Directive 2014/24/EU, transparency principle, proportionality principle, automatic exclusion, clarifications

REZUMAT

Un operator economic poate fi exclus în mod automat de la o procedură de atribuire pentru neîndeplinirea obligației de a indica în mod separat costurile cu forța de muncă fără a i se da posibilitatea de a-și clarifica oferta. Această excludere poate fi posibilă dacă această obligație (de a indica separat costurile) nu a fost inclusă în mod expres în documentația de atribuire însă este reglementată de legislația achizițiilor publice, iar documentația de atribuire a făcut referire în mod expres la legea achizițiilor publice. Cu toate acestea, autoritatea contractantă trebuie să solicite clarificări cu privire la această ofertă în măsura în care ofertantul nu putea fizic să îndeplinească o astfel de obligație sau documentația de atribuire nu permitea ofertanților depunerea unui alt document care nu era solicitat în mod expres de către autoritatea contractantă.
Cu alte cuvinte, o autoritate contractantă nu poate acționa în mod arbitrar și formal pentru a exclude ofertanții.

Legislaţie relevantă: Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: