Evoluţia istorică şi geografică a acţiunii colective

Numărul 4 Anul 2017
Revista Numărul 4 Anul 2017

ABSTRACT

The class action had undergone an extremely sinuous and complicated historical evolution. With origins that go back to XIIth century Medieval English Law, it has been subjected countless times to reforms and reconfigurations in order to adapt it to the needs of a certain era. Initially build as an instrument for the strong and few in their fight with the many and weak, the class action had transformed into a useful and efficient instrument for repairing mass wrongs and consolidating the positions of the victims in relation to the wrongdoer.
Despite its European origins, the class action had reached maximum development in United States of America, where after several reforms became the main instrument used for repairing mass wrongs and implementing social reforms. This has led to a strong opposition, coming especially from the large companies, which materialized in extensive lobby campaigns aimed to reduce its applicability.
Outside the United States of America the class action has long been seen as an instrument that paves the path to abuses and over-litigation. Nevertheless, the increasing number of mass wrongs and the lack of any feasible alternative have determined a reconsideration of the initial position, to the point where the class action has now became one of the most successful judicial exports of United States of America.

Keywords:

class action, mass wrongs, res judicata, history, expansion, U.S.A., Medieval English Law, European Union

REZUMAT

Acţiunea colectivă a avut un parcurs istoric extrem de sinuos şi complicat. Având origini ce merg până în dreptul medieval englez din secolul XII, aceasta a făcut obiectul unor continue reforme şi reconfigurării în scopul de a o adapta necesităţilor de la un anumit moment. Construită iniţial ca un instrument de luptă al celor puternici şi puţini împotriva celor mulţi şi slabi, s-a transformat treptat într‑un mecanism util şi eficient de reparare a prejudiciilor în masă şi de consolidare a poziţiei victimelor în raport cu autorul.
În ciuda originilor sale europene, acţiunea colectivă a cunoscut dezvoltarea sa maximă în Statele Unite ale Americii, unde în urma unor reforme succesive a devenit instrumentul predilect pentru repararea prejudiciilor în masă şi realizarea unor reforme sociale. Acest lucru a stârnit însă puternice reacţii de opoziţie, în special din partea marilor companii, care s-au materializat în ample campanii de lobby prin care s-a urmărit reducerea pe cât posibil a domeniului de aplicare al acestui mecanism.
În afara Statelor Unite ale Americii acţiunea colectivă a fost privită mult timp cu suspiciune şi văzută ca un instrument ce deschide calea spre abuzuri şi procesomanie. Totuşi, creşterea numărului de prejudicii în masă, coroborată cu lipsa unor alternative viabile, a impus reconsiderarea poziţiei iniţiale, ajungându-se astăzi ca acţiunea colectivă să fie unul dintre exporturile juridice cele mai de succes ale Statelor Unite ale Americii.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 193/2000, art. 12, art. 13
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: