Etica oratoriei judiciare

Numărul 2 Anul 2023
Autor Mihail DINU
Revista Numărul 2 Anul 2023

ABSTRACT

As legal practitioners, lawyers play a critical role in upholding justice and defending the rights of their clients. However, the power of persuasion that comes with the profession can be easily misused if not exercised ethically. Ethical oratory is crucial for lawyers, as it ensures that they do not cross the line between advocating for their clients and manipulating or misleading the court. In this context, ethical oratory refers to the use of language and arguments that are truthful, respectful, and comply with professional standards. By mastering ethical oratory, lawyers can not only win cases but also maintain the integrity of the legal system and uphold the trust of the public.

Keywords:

ethics, oratory, lawyers, abilities.

REZUMAT

Ca profesioniști ai dreptului, avocaţii au un rol critic în menţinerea justiţiei și apărarea drepturilor clienţilor lor. Cu toate acestea, puterea de convingere care însoţește această profesie poate fi folosită greșit dacă nu este exercitată în mod etic. Oratoria etică este crucială pentru avocaţi, deoarece asigură faptul că aceștia nu depășesc linia dintre a susţine cauza clienţilor lor și manipularea sau inducerea în eroare a instanţei de judecată. În acest context, oratoria etică se referă la utilizarea limbajului și a argumentelor care sunt veridice, respectuoase și conforme standardele profesionale. Prin stăpânirea oratoriei etice, avocaţii pot nu numai să câștige cazurile, ci și să menţină integritatea sistemului juridic și încrederea justiţiabililor.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: