Este viitorul dreptului internaţional transnaţional? Două ipoteze comerciale

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

We have been taught to assess international law as being the exclusive ’product’ of the nation-States. In the 21st century, international law became the ‘product’ of the private actors also. At least in the area of commercial life, the concept of ‘transnational law’ encourages such private actors to issue specific rules applicable beyond and not between the territories of the nations-States. The idea of legal pluralism nourishes the identity of transnational law. In the light of two pieces of commercial case-law, this paper contemplates the possibility that international commercial law becomes transnational.

Keywords:

international commercial law, transnational commercial law.

REZUMAT

Am fost educaţi să evaluăm dreptul internaţional ca fi ind „produsul” exclusiv
al statelor-naţiune. În secolul XXI, dreptul internaţional a devenit și „produsul” actorilor privaţi. Cel puţin în domeniul vieţii comerciale, conceptul „drept transnaţional” îi încurajează pe actorii privaţi să emită reguli concrete a căror aplicare operează dincolo de, iar nu între teritoriile statelor-naţiune. Ideea pluralismului juridic hrănește identitatea dreptului transnaţional. În lumina a două ipoteze comerciale, acest articol contemplă posibilitatea ca dreptul comercial internaţional să devină transnaţional.

Legislaţie relevantă: Legea-Model UNCITRAL cu privire la arbitrajul comercial internaţional (1985, cu modifi cările adoptate în 2006), Principiile de la Haga referitoare la alegerea legii aplicabile contractelor comerciale internaţionale (19 martie 2015), Principiile UNIDROIT privind contractele comerciale internaţionale (2016).
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: