Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul nr. 2016/679

Numărul 5 Anul 2017
Revista Numărul 5 Anul 2017

ABSTRACT

The article considers elements of consent, as they are regulated by art. 6 of Regulation (EU) 2016/679 on the person who has given his/her consent in regards to the processing of his/her personal data for one or more specific purposes. Issues regarding the transition from the old to the new legislation such as the processing of private data that has been obtained before the Regulation was enforced have also been taken into consideration.

Keywords:

GDPR, consent, Romania, case law, controller

REZUMAT

Articolul are în vedere elemente ale consimțământului, astfel cum este reglementat de art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind persoana care și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Sunt avute în vedere probleme ale trecerii de la vechea la noua reglementare, cum ar fi prelucrarea datelor cu caracter personal obținute înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 679/2016, art. 6
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: