Eficacitatea ajutorului public judiciar. Probleme teoretice cu aplicabilitate practică

Numărul 4 Anul 2015
Revista Numărul 4 Anul 2015

ABSTRACT

In order to ensure that any litigant has the right to a fair trial and a free access to a court, the Romanian legislator has regulated, among other European Union countries, the legal aid.
The aim of this study is to analyse, whether this regulation is effective or not. Any difficulty, starting from interpretation issues, to regulation “loopholes”, may and will affect the decisions of the national courts. Therefore, our purpose is to highlight some of these drawbacks and to emphasize the consequences that will influence both parties.
The study is divided into three main chapters having the same finality – the effectiveness of legal aid. The first chapter tries to describe the national regulation and the main disadvantages grouped into nine subchapters, in a logical sequence.
The next section is an extension of the first one, but in a supranational framework.
Some of the national issues regarding this topic may be and have already been solved by the European Court of Human Rights. Last but not least, the third chapter aims to analyse in a comparative manner the Romanian legal system and the French one. We do not mean to determine which of these two systems more effective overall is, but we would like to point the main differences between these two apparently similar regulations.

Keywords:

legal aid, Romanian legislation, French legislation, European Court of Human Rights jurisprudence

REZUMAT

Pentru a asigura dreptul la un proces echitabil şi de liber acces la o instanţă, legiuitorul român a reglementat, asemenea celorlalte state membre ale Uniunii Europene, asistenţa judiciară.
Scopul acestei lucrări este acela de a verifica eficacitatea acestei reglementări.
Orice probleme, fie ele de interpretare, fie lacune legislative, au vocaţia de a se răsfrânge tot problematic şi în practica judiciară. De aceea, ne propunem să evidenţiem câteva neajunsuri de acest fel şi să subliniem consecinţele care se vor reflecta în favoarea sau defavoarea justiţiabililor.
Lucrarea este divizată în trei capitole bine individualizate, dar care converg spre acelaşi deznodământ – eficacitatea ajutorului public judiciar. Partea de debut se concentrează asupra reglementărilor interne în materie şi grupează principalele discuţii în nouă subcapitole tematice, într-o ordine logică. Capitolul următor reprezintă o prelungire a celui dintâi, într-un cadru supranaţional. O parte din neajunsurile asistenţei judiciare sunt susceptibile de o „cenzurare” din partea Curţii Europene a Drepturilor Omului, iar din nefericire, acest lucru s-a şi petrecut în câteva cazuri. Ultima parte îşi propune să privească dintr-o perspectivă comparativă sistemul român cu cel francez. Nu ne dorim să catalogăm care dintre cele două sisteme este mai favorabil în sens global, ci să punctăm acele diferenţe esenţiale care în definitiv deosebesc cele două legislaţii aparent asemănătoare.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: