Efectele generalizării apelului în litigiile dintre profesionişti

Numărul 4 Anul 2013
Revista Numărul 4 Anul 2013

ABSTRACT

This article analyzes the effects produced by the generalization of the appeal in the context of the provisions of the New Code of Civil Procedure. Providing the litigants in a civil action, including the professionals, with the possibility of filing an appeal clearly brings up certain advantages: the possibility to invoke any grounds of illegality and groundlessness, the check of all grounds of fact and of law, the administration of new evidence proposed by filing the appeal or the answer, the reconstitution or completion of evidence administered in the first instance, as well as the possibility to administer certain evidence if this appears to be necessary during the debates.

Keywords:

appeal, litigations between professionals, grounds of fact and grounds of law, grounds of illegality and of groundlessness, the reconstitution, completion and administration of new evidence

REZUMAT

Articolul analizează efectele pe care le produce generalizarea apelului, în contextul creat de prevederile noului Cod de procedură civilă. Punerea la dispoziţia participanţilor la procesul civil, inclusiv a profesioniştilor, a căii de atac a apelului determină avantaje certe: posibilitatea de invocare a oricăror motive de nelegalitate şi netemeinicie, verificarea tuturor motivelor de fapt şi de drept, precum şi administrarea unor probe noi propuse prin cererea de apel sau prin întâmpinare, refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanţă, precum şi, dacă din dezbateri rezultă necesitatea administrării unor probe, instanţa de apel poate încuviinţa administrarea acestora.

Legislaţie relevantă:

C. pr. civ.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: