Drepturile promitentului cumpărător rezultate din antecontractul de vânzare-cumpărare din perspectiva dispoziţiilor art. 93 ind. 1 din Legea nr. 85/2006

Numărul 1 Anul 2012
Revista Numărul 1 Anul 2012

ABSTRACT

This article discusses the legal situation of the debtor who made a promise to sell movables or immovables prior to her subsequent judicial declaration as bankrupt, and of the creditors who made a promise to buy such goods. Taking in consideration all the „innovations” introduced in the Romanian Law in recent years, it argues that the non correlation of the dispositions of various recent legislative enactments, among which predominantly figures the New Romanian Civil Code, is susceptible to create problems when determining the rank of creditors in bankruptcy procedures. Finally, the article argues a possible way to sort out the rank and preference of various creditors.

Keywords:

bankruptcy; creditor; debtor; rank of creditors

REZUMAT

Acest articol discută situația juridică a debitorului care a făcut o promisiune de a vinde bunuri mobile sau imobile anterior declarării sale judiciare de faliment, şi a creditorilor care au promis că vor cumpăra astfel de bunuri. Luând în considerare toate „inovațiile” introduse în Legea română din ultimii ani, susține că necorelarea dispozițiilor diverselor acte legislative recente, printre care figurează predominant Noul Civil Român Cod, este susceptibil de a crea probleme la determinarea rangului creditorilor în faliment. În cele din urmă, articolul argumentează o posibilă modalitate de a sorta rangul și preferințele diverşilor creditori.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 85/2006, art. 93 ind. 1

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: