Drepturile patrimoniale ale artistului (II). Dreptul de suită

Numărul 4 Anul 2017
Revista Numărul 4 Anul 2017

ABSTRACT

This study, representing the second part of a broader project aiming to analyze the content of the rights of the artists and their status, render an overview of the patrimonial rights of the Romanian artists: use right and the resale right. The controversial resale right representing a neuralgic point of imbalance between the interests of the artist and those of the owner of the work of art, either plastic or photographic.

Keywords:

artist, resale right, original art work

REZUMAT

Prezentul studiu constituie a doua parte a unui demers mai amplu care vizează analiza drepturilor artistului și a statutului acestuia, făcând o trecere în revistă a conținutului drepturilor patrimoniale ale artiștilor plastici români. Dreptul de suită, controversat, reprezintă un punct nevralgic, de dezechilibru între interesele artistului și cele ale proprietarului suportului material al operei de artă plastică ori fotografică.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: