Drepturile morale ale artistului.
Perspectiva jurisprudențială

Numărul 1 Anul 2017
Revista Numărul 1 Anul 2017

ABSTRACT

This study, part of a broader project aiming to analyze the rights of the artists and their status, render an overview of the moral rights of the Romanian artists, analyzing how these have been interpreted jurisprudentially in the French and the Romanian space in order to have a better understanding of their content.

Keywords:

artist, moral rights, co-authorship, divulgation, name, redrawing, successors

REZUMAT

Prezentul studiu, parte a unui demers mai amplu care vizează analiza drepturilor artistului și a statutului acestuia, face o trecere în revistă a drepturilor morale ale artiștilor plastici români, analizând felul cum acestea au fost interpretate jurisprudențial în spațiul francez și în cel român pentru o mai bună înțelegere a conținutului lor.

Legislaţie relevantă:

Codul civil, art. 78, art. 1658; Legea nr. 8/1996, art. 4, art. 5, art. 7, art. 10, art. 11, art. 23, art. 25, art. 47

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: