Drepturile acţionarilor în legislaţia Uniunii Europene

Numărul 1 Anul 2015
Revista Numărul 1 Anul 2015

ABSTRACT

The present study has as starting point the draft for the revision of the Shareholders’ Rights Directive, (2007/36/EC), aimed at improving the corporate governance of the over 10,000 companies listed on capital markets in Europe.
Upholding the ambitious European Commission action plan, characterized by the collocation „fostering an appropriate regime for sharehoders’ rights” (from the public omonyme consultation in 2004), the draft directive ensues a series of communications and recommendations of the European Commission on corporate law and governance, all aiming at challenging shareholders participation on monitoring companies management and limiting issues generated by the short-term development strategies. Should the draft directive transform into a binding EU legal instrument, its effects shall transfer to the domestic legal framework of each member state, with special effects on institutional investors and asset management industry, therefore requiring an anticipation of future obligations and preparation of action plans by the latter.

Keywords:

directive, shareholders rights, corporate governance, institutional investors, asset managers

REZUMAT

Studiul propus spre prezentare are ca punct de pornire proiectul de revizuire a Directivei privind drepturile acţionarilor (Directiva nr. 2007/36/EC), ca efort de îmbunătăţire a guvernării corporatiste a celor peste 10.000 de companii listate pe piețele de capital din Europa.
Susținând ambițiosul plan de acțiune al Comisiei Europene, caracterizat prin sintagma „promovarea instituirii unui regim adecvat drepturilor acționarilor” (de la consultarea publică cu această denumire din 2004), proiectul directivei se înscrie în suita de comunicări și recomandări ale Comisiei în domeniul societar și al guvernării corporatiste, toate având ca scop impulsionarea participării acționarilor în vederea monitorizării actului de administrare al societății și a limitării problemelor generate de abordarea termenelor scurte în strategiile de dezvoltare („short termism”). În măsura în care proiectul de directivă se va transforma în instrument legislativ al Uniunii Europene, efectele acestuia se vor transfera și în cadrul normativ al fiecărui stat membru, cu impact special asupra investitorilor instituționali și ai administratorilor de active, necesitând astfel o anticipare a viitoarelor obligații și o pregătire a strategiilor de acțiune de către aceștia.

Legislaţie relevantă: Directiva nr. 2007/36/EC
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: