Dreptul la Internet și dreptul la viaţa digitală

Numărul 3 Anul 2022
Revista Numărul 3 Anul 2022

ABSTRACT

The Internet is the new living environment of homo ciberneticus. The digital vocation belongs to all individuals born after the advent of the Internet. These digital natives are born with the right to a specifi c life, developed both in physical and online environment. For them, life cannot have a separate dimension from the Internet. From this perspective, the question arises whether the right to the Internet and the right to digital life should not be included in the category of fundamental rights of citizens. Is it possible for a digital native to live outside of these concepts?
Can it be fully developed without Internet access? The challenge for lawyers is to argue for the decision to expand the Charter of Human Rights with these new rights born in the digital age of mankind.
This article seeks to explain the indestructible link between the human right to a digital life and the right to access the Internet freely and unrestricted by political or economic interests.

Keywords:

human rights, digital life, Internet.

REZUMAT

Internetul este noul mediu de viaţă al lui homo ciberneticus. Vocaţia digitală
aparţine tuturor indivizilor născuţi după apariţia Internetului. Acești nativi digitali se nasc cu dreptul la viaţă atât în mediul fizic, cât și în mediul online. Pentru ei, viaţa nu poate avea o dimensiune separată de Internet. Din această perspectivă se pune întrebarea dacă nu cumva dreptul la Internet și dreptul la viaţă digitală ar trebui incluse în categoria drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. Este posibil pentru un nativ digital să trăiască în afara acestor concepte? Se poate dezvolta plenar fără acces la Internet?
Provocarea juriștilor este să argumenteze completarea Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului cu aceste noi drepturi născute în era digitală a omenirii. Acest articol încearcă să explice legătura indestructibilă dintre dreptul fiinţei umane la o viaţă digitală și dreptul de a accesa Internetul în mod liber și neîngrădit de interese politice sau economice.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: