Documentul justificativ: era pe când nu s-a zărit, azi îl vedem și nu e. Regimul documentelor justificative în dreptul contabil și în dreptul fiscal

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

In the mind of most accounting and fiscal professionals, the concept of justifying document has acquired an unwarranted superiority aura in the „world” of documents, reason for which the controlling bodies continue to abuse the claim of the absence of this „particular” type of documents.
This notwithstanding the absence from the new Fiscal Code of the provisions of article 21 para. 4 letter f) of the 2003 Fiscal Code, the true refuge of the fiscal authorities as the legal motivation when no other serious arguments were available.
This is why the justifying document must be laid in its proper place, as evidence in the fiscal law.
At the beginning of this paper, we analyze the true meaning of the justifying document in the accounting law and we hope that, based on arguments, we
manage to demystify, at least in part, some preconceptions material to de lege lata.
Then we analyze the situation in the fiscal law, evidencing regulatory differences between the two areas of law, so that in the end we conclude on the prevalence of the special regulation concerning evidence in the Fiscal Procedure Code, completed with the relevant provisions of the Civil Procedure Code.
Seven conclusions are provided in the end, susceptible of improvement, which we think can support the clarification of certain confusions still persisting in this area.

Keywords:

justifying document, accounting and fiscal registries, mandatory elements, evidence, documents.

REZUMAT

În conștiinţa majorităţii profesioniștilor din domeniul contabil și fiscal, noţiunea de document justificativ a dobândit o aură nemeritată de superioritate în „lumea” înscrisurilor, motiv pentru care și organele de control abuzează în continuare de invocarea lipsei acestui tip „special” de documente.
Aceasta în pofida absenţei din noul Cod fiscal a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) lit. f) din Codul fiscal 2003, adevărat refugiu al fiscului în motivarea de drept atunci când nu avea alte argumente serioase la îndemână.
De aceea este necesară o așezare la locul cuvenit a documentului justificativ ca
mijloc de probă în dreptul fiscal.
În acest articol analizăm la început adevărata semnificaţie a documentului justificativ în dreptul contabil și sperăm că, pe bază de argumente, reușim să demistificăm, măcar parţial, unele idei preconcepute raportat la de lege lata. Apoi analizăm situaţia din dreptul fiscal, evidenţiind deosebirile de reglementare dintre cele două domenii, în așa fel încât, în final, să concluzionăm în direcţia prevalenţei reglementării speciale în materie de probe din Codul de procedură fiscală, completat cu dispoziţiile relevante din Codul de procedură civilă.
În final sunt prezentate un număr de 7 concluzii, susceptibile de îmbunătăţire, care credem că pot contribui la clarificarea unor confuzii ce încă persistă în acest domeniu.

Legislaţie relevantă: C. pr. fi sc., art. 108, art. 109, art. 272-274; Legea nr. 82/1991, art. 6
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: