Dinspre teoria dreptului transnaţional

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

The incentive ‘Towards a theory of transnational law’ suggests the existence of a possible goal. The said goal may amount to an illusion. That is why it seems appropriate to me to come ‘from the theory of transnational law’. The theory of transnational law means an intellectual worldwide project. This article aims to point out at least two developments of the project at stake. The litigation RJR Nabisco, Inc. v. European Community (European Union, my note) and the ‘normative space’ of the World Trade Organization inspired me to contemplate the scholarly road emerging from the theory of transnational law.

Keywords:

theory of transnational law, transnational legal orders, international law.

REZUMAT

Îndemnul „Spre o teorie a dreptului transnaţional” sugerează existenţa unui scop posibil. Acest scop poate fi o iluzie. Iată de ce mi se pare potrivit să vin „Dinspre teoria dreptului transnaţional”. Teoria dreptului transnaţional constituie un proiect intelectual în lumea întreagă. Scopul articolului meu este să indice cel puţin două manifestări ale proiectului în discuţie. Litigiul RJR Nabisco, Inc. v. Comunitatea Europeană (Uniunea Europeană, n.n.) și „spaţiul normativ” al Organizaţiei Mondiale a Comerţului m-au inspirat să contemplu drumul doctrinar dinspre teoria dreptului transnaţional.

Legislaţie relevantă: Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO, 1970), Acordul de la Marrakesh de înfiinţare a Organizaţiei Mondiale a Comerţului (1995)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: