Despre obligația de motivare în dreptul fiscal (I)

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

The statement of reasons within the administrative tax decisions issued upon the conclusion of a tax audit, but also in the administrative procedure of reviewing the tax appeals continues to represent an aspiration. This paper is an essay to highlight that the achievement of an appropriate state of reasons in the field of the administrative tax decisions needs both legislative interventions, consisting especially in the amendment of the secondary legislation under which are enacted the forms used in the administrative procedure by the tax authorities, and amendments of a structural nature of the behaviour of the tax authorities, by increasing their responsibilities for their findings and decisions.

Keywords:

administrative tax decision, tax audit, statement of the reasons in law, statement of the reasons in fact, administrative appeal settlement body.

REZUMAT


Motivarea actelor administrativ-fiscale emise la finalizarea inspecțiilor fiscale, dar și în procedura administrativă a soluționării contestațiilor fiscale reprezintă în continuare un deziderat. Prin lucrarea de față am încercat să evidențiem că atingerea obiectivului unei motivări corespunzătoare a actelor administrativ-fiscale reclamă modificări atât de natură legislativă, mai cu seamă la nivelul legislației secundare prin care se adoptă formularistica utilizată în procedura contencioasă de către organele fiscale, dar și de ordin structural în comportamentul organelor fiscale, prin creșterea nivelului de responsabilitate pentru constatările și soluțiile pe care le emană, respectiv adoptat.

Legislaţie relevantă: C. fisc., art. 11 ; C. pr. fisc., art. 4
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: