Despre economia digitală în Uniunea Europeană și evoluția dreptului antimonopol

Numărul 4 Anul 2021
Revista Numărul 4 Anul 2021

ABSTRACT

Considering the technological evolution in the European space, the interaction between this sector and antitrust became relevant. Therefore, the article tackles concepts of a digital economy, like online platforms their structure, the economic relevance and last but not least, relevance for the antitrust law. At the same time, the article addresses the reaction of the European Commission to the evolution of the digital economy, not only at, both at legislative and practical level, through its investigations. Last but not least, alternative options are mentioned in order to maintain a balance between the need for a digital economy and a healthy competitive environment.

Keywords:

antitrust law, digital economy, European Union, online platforms, big data, aglorithms, Google Shopping case.

REZUMAT

În contextul unei dezvoltări rapide a tehnologiei în spațiul european, a devenit relevantă și interacțiunea dintre acest sector și dreptul antimonopol. Prin urmare, articolul tratează noțiunile cu care economia digitală operează, pornind de la platformele online și structura pe care sunt acestea construite, care este relevanța lor economică și nu în ultimul rând, relevanța acestora din perspectiva dreptului antimonopol. În același timp, articolul abordează reacția Comisiei Europene la ceea ce înseamnă economia digitală, din perspectiva dreptului antimonopol, atât la nivel legislativ, cât și practic, prin investigațiile sale. Nu în ultimul rând, sunt trecute în revistă opțiunile alternative la îndemâna Uniunii, pentru a menține un echilibru între necesara economie digitală și un mediu concurențial sănătos.

Legislaţie relevantă: TFUE, art. 101, art. 102, art. 179
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: