Despre creanțele curente în procedura insolvenței

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

The evolution of the insolvency legislation in Romania has led to a privileged legal regime regarding creditors with current claims, they have rights and additional protection in order to recover the claims. The holders of this type of claims have priority over payment and do not enter into competition with the creditors with claims prior to the opening of the insolvency procedure, being able to request, under certain conditions, the opening of the bankruptcy procedure of the debtor.

Keywords:

current claims, syndic judge, insolvency procedure, legal regime, forced execution, bankruptcy

REZUMAT

Evoluția legislației insolvenței în România a dus la un regim juridic privilegiat în privința creditorilor cu creanțe curente, aceștia având drepturi și o protecție suplimentară în vederea recuperării creanțelor. Titularii acestui tip de creanțe au prioritate la plată și nu intră în concurs cu creditorii cu creanțe anterioare deschiderii procedurii insolvenței, putând solicita, în anumite condiții, deschiderea procedurii de faliment a debitorului.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 85/2014, art. 75

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: