Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitorului. Obligaţia debitorului de a formula cererea

Numărul 3 Anul 2017
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

The opening of insolvency procedure on debtor’s request is done either when he finds insufficient funds available for the payment of due debts or when he finds that he will not be able to pay at the due date the due debts incurred with the money funds available at maturity

Keywords:

debtor, claim, insolvency procedure

REZUMAT

Deschiderea procedurii insolvenţei, la cererea debitorului, se realizează fie atunci când acesta constată insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, fie atunci când constată că nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 5, art. 66, art. 67, art. 70; Legea nr. 31/1990, art. 142
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: