Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea creditorului

Numărul 3 Anul 2017
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

At the expiry of the 60 days term from the maturity of the payment obligation when the creditor may request the opening of the insolvency proceedings against the debtor has the legal nature of a grace period established by the legislator in favor of the debtor and which qualifies as a restriction of the creditor’s right to act against the debtor in opening the insolvency proceedings.

Keywords:

grace period, creditor, certain, fix amount and due, proof, admissibility

REZUMAT

Termenul de 60 de zile de la scadenţa obligaţiei de plată, după împlinirea căruia creditorul poate solicita deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului său are natura juridică a unui termen de graţie stabilit de legiuitor în favoarea debitorului şi care este calificat ca o restrângere a dreptului creditorului de a acţiona debitorul pentru deschiderea procedurii insolvenţei.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 5, art. 31, art. 66, art. 70
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: