De la inovaţie doctrinară la normativitate transnaţională. Consideraţii asupra litigiului Bremen și alţii contra Zapata Off-Shore Co.

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

The Bremen and others v. Zapata Off-Shore Co. case could be contemplated as a purely foreign trade case and not as international trade one. This article focuses on the idea that foreign trade and international trade are two different areas.
Their interplay, if any, amounts to another idea; that is to sustain that the Bremen and others v. Zapata Off-Shore Co. case can be regarded as a particular stance of the transnational commercial law in its version spread by the doctrine of liberalinternationalism evolved mainly after the Second World War.

Keywords:

commercial contract, foreign trade, international trade, transnational commercial law

REZUMAT

Litigiul Bremen și alţii contra Zapata Off-Shore Co. poate fi contemplat ca un litigiu de pur comerţ exterior, iar nu ca un litigiu de comerţ internaţional. Acest articol se concentrează asupra ideii potrivit căreia comerţul exterior și comerţul internaţional constituie două domenii distincte. Interacţiunea acestora, dacă există, conduce la o altă idee; anume ideea de a susţine că litigiul Bremen și alţii contra Zapata Off-Shore Co. poate fi privit ca o ipostază particulară a dreptului comercial transnaţional în versiunea răspândită de doctrina liberal internaţionalistă dezvoltată, în principal, după cel de-al Doilea Război Mondial.

Legislaţie relevantă: Legea-Model UNCITRAL cu privire la arbitrajul comercial internaţional (1985, cu modificările adoptate în 2006), Convenţia de la Haga privind acordurile de alegere a forului (30 iunie 2005), Principiile de la Haga cu privire la alegerea legii aplicabile contractelor comerciale internaţionale (19 martie 2015)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: