Cum scriem?

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

In my research activity, I have started, lately, to write only when I am really interested on a topic or when I believe that I have something to say about a certain issue. (…) (thus) I write only when I can answer, in advance, to three questions: What do I mean with what I write? What is the issue I have previously identified? and What answer do I have to that issue?

Keywords:

international institutions, country reports, legal literature, research, style.

REZUMAT

În activitatea mea de cercetare am început, de ceva vreme, să scriu doar atunci
când mă interesează un anumit subiect în mod real ori când consider că am ceva de spus cu privire la o anumită temă. (…) scriu doar dacă, în prealabil, pot să-mi răspund la trei întrebări: Ce vreau să spun cu ceea ce scriu? Care este problema pe care am identificat-o? și Ce răspuns am eu la respectiva problemă?

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: