Cum să te faci ascultat

Numărul 6 Anul 2023
Autor Mihail DINU
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

The main challenge of any public speaker is to capture the audience’s attention. Listening to the speaker means both the audience’s commitment to the full reception of the message and the encouragement of the speaker, who thus receives the certainty of reaching his set goal. Naturally, all of this presupposes certain efforts on the part of the speaker, who must understand the difference between hearing and listening, the force of silence, the role of intonation and especially the weight of the three categories of language: verbal, paraverbal and nonverbal.

Keywords:

attention, listening, persuasion, eloquence.

REZUMAT

Principala provocare a oricărei persoane care vorbește în public este captarea atenţiei audienţei. Ascultarea oratorului înseamnă atât angajamentul publicului către deplina recepţionare a mesajului, cât și încurajarea vorbitorului, care primește astfel certitudinea atingerii obiectivului fixat. Firesc, toate acestea presupun anumite eforturi din partea oratorului, care trebuie să înţeleagă diferenţa dintre a auzi și a asculta, forţa tăcerii, rolul intonaţiei și mai ales ponderea celor trei categorii de limbaj: verbal, paraverbal și nonverbal.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: