Cu privire la existenţa unor prevederi de favor contractus în materia obligaţiei vânzătorului de a garanta contra viciilor bunului vândut

Numărul 5 Anul 2019
Revista Numărul 5 Anul 2019

ABSTRACT

In order to determine the existence of the favor contractus principle in the Romanian civil law, we deem it useful to analyze the legal provisions applicable to the contract in order to establish to what extent it can be held that an intention of the Romanian law maker in the sense of favoring the contract exists. In the present study, we analyze the existence of such provisions among the provisions regulating the seller’s guarantee with respect to the flaws of the sold good, focusing on the conditions that should be met in order to engage the seller’s liability and on the means available to the buyer as a result of the fact that the seller guarantees against the flaws of the sold good.

Keywords:

favor contractus, sales contract, flaws of the sold good

REZUMAT

În vederea determinării existenţei principiului favor contractus în dreptul civil român apreciem oportună analiza prevederilor legale aplicabile în materie contractuală, spre a determina în ce măsură se poate reţine existenţa unei intenţii a legiuitorului român în sensul favorizării contractului. În cadrul prezentului studiu, analizăm existenţa unor astfel de prevederi în materia garanţiei vânzătorului contra viciilor bunului vândut, concentrându-ne atenţia asupra condiţiilor ce trebuie a fi îndeplinite spre a se angaja răspunderea vânzătorului și asupra mijloacelor aflate la dispoziţia cumpărătorului în temeiul garanţiei vânzătorului contra viciilor bunului vândut.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1710
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: