Controverse privind executarea silită a părților sociale ale societăților cu răspundere limitată pentru datoriile personale ale asociaților

Numărul 11 Anul 2015
Autor Emőd VERESS
Revista Numărul 11 Anul 2015

ABSTRACT

The article examines the possibility of enforcement on the shares of a limited liability company owned by an associate who is also a debtor, given the recent changes to the Law on Companies no. 31/1990 trough Law no. 152/2015 amending and supplementing certain regulations in the field of registration in the trade register. The author concludes that these shares may not be freely enforceable even in the context of the new legislation, bringing out interesting arguments supporting this opinion.

Keywords:

affectatio societatis, enforcement, limited liability company, shares of a limited liability company

REZUMAT

Articolul analizează posibilitatea executării silite a părților sociale deținute de un asociat debitor al unei societăți cu răspundere limitată, având în vedere recentele modificări aduse Legii societăților nr. 31/1990 prin Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului. Autorul ajunge la concluzia că părțile sociale nu pot fi executate silit în mod absolut liber nici potrivit legislației actuale, aducând interesante argumente în susținerea acestei opinii.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 31/1990, art. 202, Legea nr. 152/2015

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: