Contractele inteligente în realitatea contemporană

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

Human existence in the digital era entails adapting to everything that technology represents, and when it comes to contracts, they have experienced a significant evolution, particularly in revolutionizing their process of formation and execution.
Smart contracts utilize blockchain technology to ensure the enforcement and fulfillment of contractual conditions, offering significant benefits in terms of transparency, security, and cost efficiency.
They can be used in various fields, including the banking and financial sector, as well as in the business domain, with, but not limited to, the ability to create new business models based on blockchain technology and facilitate the development of new products and services that are tailored to the consumer needs and contribute to the overall growth of the digital economy.

Keywords:

smart contracts, blockchain, secure transaction, bitcoin, Etherium, software, instant payment, smart clauses, legal transparency, self-sufficient technology, immutable contract, cost reduction.

REZUMAT

Existenţa umană în era digitală presupune adaptarea la tot ce reprezintă tehnologia, iar în ceea ce privește contractele, acestea au cunoscut o reală evoluţie concretizată, în special, în revoluţionarea mecanismului de încheiere și executare al acestora. Contractele inteligente utilizează tehnologia blockchain pentru a asigura
executarea și respectarea condiţiilor contractuale, oferind beneficii semnificative în ceea ce privește transparenţa, securitatea și economia de costuri.
Acestea pot fi utilizate într-o varietate de domenii, inclusiv în sectorul bancar și financiar, precum și în domeniul afacerilor, având, printre altele, capacitatea de a crea noi modele de afaceri care se bazează pe tehnologia blockchain, precum și de a facilita dezvoltarea de noi produse și servicii care sunt adaptate nevoilor consumatorilor și care pot contribui la creșterea economiei digitale în ansamblu.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: