Constantele răspunderii civile a
profesionistului (I)

Numărul 3 Anul 2017
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

The issues regarding the civil liability of the professional incites increasingly the interest of the theoreticians, and even more of the legal practitioners being often cited in the settlement of the cases subject to judgment. Our analysis aims to outline the main references which rank this legal institution, trying to sustain with solid arguments the need for the acknowledgement of freestanding liability, separated in relation to other assumptions of liability, meant to provide an effective protection for the harmless victims. We talk about a aggravated liability, based on skill, craft, information, knowledge of the risk of damage for the appointee of the benefit.

Keywords:

malpraxis, contractual liability, non-contractual liability

REZUMAT

Problematica răspunderii civile a profesionistului incită tot mai mult interesul teoreticienilor, dar mai ales al practicienilor dreptului, fiind adeseori invocată în soluţionarea speţelor supuse judecăţii. Studiul nostru îşi propune să contureze principalele coordonate pe care se situează această instituţie juridică, încercând să susținem cu argumente temeinice necesitatea recunoașterii unei răspunderi autonome, distincte în raport de alte ipoteze de răspundere, de natură a asigura o protecție eficientă victimelor inocente. Discutăm despre o răspundere agravată, motivată de pricepere, măiestrie, informație, cunoaștere în fața riscului producerii de prejudicii pentru beneficiarul prestației.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1170, art. 1214; Legea nr. 36/1995, art. 9; Legea nr. 95/2006, art. 649 651; Statutul profesiei de avocat, art. 6
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România