Consideraţii privind răspunderea civilă delictuală în domeniul bursier cu privire la fapte ilicite ce ţin de nerespectarea regimului informaţional

Numărul 11 Anul 2013
Revista Numărul 11 Anul 2013

ABSTRACT

Tort liability in the capital markets field for failure to comply with the transparency obligations set out in regulations is currently a mostly theoretical topic of research as cases involving such liability are not brought to court because of various reasons, one of which being the lack of clarity and efficiency of the Romanian legislation in this field. Although failure to comply with the transparency obligations is not a rare occurrence on the Romanian capital market, investors usually lack the knowledge or have little incentive to pursue legal actions against those responsible. After analysing the basic principles of tort liability in capital markets` transactions perspective, we try to draw some useful conclusions and propose remedies for the injured investors. Investors` protection is crucial for any capital market and the relevant regulations should contain detailed provisions regarding the reimbursement of such injured investors. The creation of compensation funds specifically targeted on this issue should be taken into consideration if not by the primary legislators, by the newly created Authority for Financial Supervision (A.S.F.).

Keywords:

tort liability, capital markets` transparency, false statements, misleading information, investors` compensation, investors` protection.

REZUMAT

Răspunderea civilă delictuală în domeniul bursier pentru nerespectarea obligaţiilor de transparenţă stabilite prin reglementări obligatorii reprezintă în prezent un subiect de cercetare în mare măsură teoretic întrucât litigiile ce implică un asemenea tip de răspundere nu sunt aduse în faţa instanţelor de judecată din varii motive, unul dintre acestea fiind lipsa de claritate şi eficienţă a legislaţiei româneşti din domeniu. Cu toate că nerespectarea obligaţiilor de transparenţă nu reprezintă o apariţie sporadică în contextul pieţei de capital autohtone, în mod normal investitorii nu au cunoştinţele necesare sau nu sunt suficient de motivaţi pentru a porni acţiuni în justiţie împotriva persoanelor responsabile.
După ce vom proceda la analiza condiţiilor fundamentale ale răspunderii civile delictuale prin prisma specificului tranzacţiilor bursiere, vom încerca să formulăm câteva concluzii şi să identificăm remedii pentru investitorii prejudiciaţi.
Protecţia investitorilor reprezintă un element crucial al oricărei pieţe de capital, iar reglementările în domeniu ar trebui să trateze mai detaliat problematica despăgubirii investitorilor prejudiciaţi. Crearea de fonduri de compensare în acest scop ar trebui analizată în mod serios, dacă nu de legiuitorul primar, de nou-creata Autoritate de Supraveghere Financiară (A.S.F.).

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, art. 271, art. 272, art. 273

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: