Consideraţii privind protecţia investitorilor pe piaţa de capital din România

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

Stock markets are seen as a real barometer of economic development. According to this assumption, the reclassification of the Romanian stock market from Frontier to Emerging market is based on one hand, on the listing of significant issuers, on their liquidity, but on the other hand on the strengthening of the legal framework that governs the stock market. The recognition of the relevance of the stock market for the economy is linked to the higher participation of the active investors on the market and consequently with the protection they are granted. The current paper aims at highlighting the most important issues that have to with investor protection, the constant improvements that were made, considering that these aspects are the basis for further growth of the investor basis and the development of the stock market at a sustained pace.
Capital market investors are influenced by the legal framework of the market in which they invest, of the manner of risk hedging and the ability of choosing adequate financial instruments, which maximizes their expected returns. The 2008-2010 financial crisis highlighted the need to strengthen the regulatory framework for financial instruments markets. The causes of the financial crisis have generated the increase of the transparency of the stock markets, as well as the increase in the level of confidence and protection of investors. At the same time, the conduct of investment firms has been improved to ensure greater investor protection.

Keywords:

investor protection, stock market, investment firms, MiFID II.

REZUMAT

Pieţele de capital sunt considerate un adevărat barometru al dezvoltării economice.
Pornind de la această aserţiune, trecerea pieţei de capital din România de la categoria piaţă de frontieră la categoria piaţă emergentă are la bază pe de-o parte listarea unor emitenţi de o mărime semnificativă pe piaţă, lichiditatea acestora, dar pe de altă parte și consolidarea cadrului legislativ în care se desfășoară operaţiunile bursiere. Recunoașterea relevanţei pieţei de capital în cadrul economiei este corelată cu multiplicarea investitorilor activi în piaţă și pe cale de consecinţă cu protecţia de care aceștia se bucură. Prezenta lucrare urmărește reliefarea elementelor de protecţie ale investitorilor, dar și îmbunătăţirea permanentă a acestora, considerând că aceste aspecte stau la baza creșterii în continuare a numărului de investitori și contribuie la dezvoltarea într-un ritm susţinut a pieţei de capital.
Investitorii de pe piaţa de capital sunt influenţaţi de cadrul legal în care realizează investiţiile, de modalităţile de acoperire a riscurilor precum și de posibilitatea de a alege instrumente financiare pe care le pot cunoaște și care determină o creștere a randamentelor așteptate. Criza financiară din perioada 2008-2010 a reliefat nevoia consolidării cadrului de reglementare în ceea ce privește pieţele instrumentelor financiare. Cauzele crizei financiare au determinat sporirea gradului de transparenţă al pieţelor de capital, al gradului de încredere în rândul investitorilor precum și de protecţie al acestora. Totodată, conduita firmelor de investiţii a fost îmbunătăţită, pentru a asigura protecţia mai ridicată a investitorilor.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 31/1990; Legea nr. 297/2004; Legea nr. 24/2017; Legea nr. 126/2018; Regulamentul ASF nr. 5/2018; Directiva 2014/65/UE
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: