Consideraţii practice și teoretice privind recunoașterea unor hotărâri judecătorești pronunţate de o instanţă a unui stat membru al Uniunii Europene

Numărul 3 Anul 2021
Revista Numărul 3 Anul 2021

ABSTRACT

The study aims to address an issue that is specifi cally related to the Romanian private international law, being borderline regulated by EU law regarding de jure recognition of judgements passed in another member state, and also the issue of acknowledging by means of a judicial procedure the inexistence of a case for the refusal to recognise such a judgement. To this end, the study offers possible remedies for the Romanian national judge to address this issue, as well as possible solutions.

Keywords:

private international law, recognition, Regulation (EU) No 1215/2012, Regulation No 2201/2003, public policy, qualification.

REZUMAT

Studiul își propune să abordeze o problematică specifică dreptului internaţional privat român, aflată la graniţă cu dreptul Uniunii Europene privind recunoașterea
de drept a hotărârilor judecătorești pronunţate într-un alt stat membru al Uniunii
Europene, precum și constatarea inexistenţei motivelor de refuz al recunoașterii,
propunând linii metodologice pentru judecătorul român învestit cu soluţionarea unei cauze de acest gen, precum și soluţii posibile.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 1215/2012; Regulamentul (CE) nr. 2201/2001
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: