Consecinţe economice ale datoriei publice

Numărul 5 Anul 2021
Autor Silviu CERNA
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

In recent years, there has been an increase in public debt in Romania. If current policies are maintained, the public debt will continue to increase, which will have a considerable impact on economic activity. I will present certain consequences and risks of this evolution. They are illustrated, moreover, by the difficulties that the government has begun to face in its financing from external financial markets: the financial cost of public debt is much higher than that of countries with similar characteristics, and financial markets perceive country risk of Romania as being at the lower limit of the investment grade category (BBB-). Therefore, the government is increasingly recourse to loans from Romanian banks and will probably have to resort to conditional financial assistance from the IMF and the European Stability Mechanism. It is therefore necessary to make an effort to recover the state’s finances, which, the longer it is postponed, the higher economic and social costs will produce.

Keywords:

public debt, budget deficit, interest rate.

REZUMAT

În ultimii ani, în România a avut loc o creștere a datoriei publice. Dacă politicile
actuale se vor menţine, datoria publică va continua să se amplifice, ceea ce va avea un impact considerabil asupra activităţii economice. Voi prezenta unele consecinţe și riscuri ale acestei evoluţii. Ele sunt ilustrate, de altfel, de dificultăţile cu care guvernul a început să se confrunte în finanţarea sa de pe pieţele financiare externe: costul financiar al datoriei publice este mult mai mare decât cel al ţărilor cu caracteristici similare, iar pieţele financiare percep riscul de ţară al României ca situându-se la limita inferioară a categoriei investment grade (BBB-). Ca urmare, guvernul recurge tot mai des la împrumuturi de la băncile din România și, probabil, va trebui să facă apel la asistenţa financiară condiţionată din partea FMI și a Mecanismului European de Stabilitate. Este necesar, așadar, un efort de însănătoșire a finanţelor statului, care, cu cât va fi mai mult amânat, cu atât va avea costuri economice și sociale mai mari.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: