Clauze de redevenţă privată în contractele de investiţii miniere

Numărul 2 Anul 2019
Revista Numărul 2 Anul 2019

ABSTRACT

As non-participating tools to outcome of a mining project or making an investment, private royalties are complex provisions and agreements that reflect the degree of business planning, local risks, and include the assumptions of future exploitation.
Developed as a contractual practice in large mining companies, these clauses have been improved during use and as a result of incidents or case laws, so the current can be used in a variety of situations: financing tools, business indicators, sources of income for third parties having an interest and communities, tradable „good” both in the civil circulation lato sensu and capital markets.

Keywords:

private royalties, GOR, NPI, NSR, the law of mines, JORC, mining project

REZUMAT

Modalitate de participare necorporativă la rezultatele unui proiect minier sau de asigurare a unei investiţii, redevenţele private sunt clauze și acorduri complexe care reflectă gradul de planificare al afacerii, riscurile locale și include ipotezele dezvoltării viitoare ale exploatării. Dezvoltate ca practică contractuală în companiile mari de minerit, aceste clauze au fost îmbunătăţite pe parcursul utilizărilor, dar și ca urmare a unor incidente sau litigii, astfel încât actual pot fi utilizate într-o varietate de situaţii: instrumente de finanţare, indicatori ai afacerii, surse de venit pentru terţi interesaţi și comunităţi, „bun” tranzacţionabil atât în circuitul civil lato sensu, cât și pe pieţele reglementate.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 85/2003

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: