Câteva reflecții și scurte comentarii asupra Legii insolvenței consumatorilor

Numărul 10 Anul 2015
Revista Numărul 10 Anul 2015

ABSTRACT

Regulation no. 151/2015 on insolvency proceedings of individuals will come into force on 26th of December 2015. Taking this into consideration, the article contains a brief review of the most important matters of a regulation that should have come into force a long time ago in the national system of laws.
First of all, the regulation can be „improved”, because there are strong reasons to believe that, with this contents, the regulations will not be functional in certain matters. In addition, the regulation is contrary to certain prescriptions of the Romanian Constitution and the European Convention on Human Rights. For example, the regulation isn’t protective from the perspective of the inhabitation of the debtor and his family, in contradiction with the principles of the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights. Moreover, the regulation does not contain certain mandatory elements from the „genetic code” of the insolvency proceedings. Furthermore, the article contains a review of the three types of insolvency proceedings (proceeding of insolvency based on asset transfer, proceeding of
reimbursement based on a plan, simplified proceeding of insolvency), referring to the conditions for setting up of these procedures, the effects produced on the debtor, the role of the insolvency commission, of the courts, of the administrator and of the creditors, the connections between the three types of insolvency proceedings, etc.
What`s more, all three proceedings will (or, at least, should) lead to the discharge of debts of the former debtor. In order to establish the legal framework of the discharge of debts, in the special regulation no. 151/2015, this legal institution is compared with the discharge of debts based on the Civil Code or any general regulations.
Also, there is analysed if certain institutions, typical for the insolvency proceedings, as the exclusive insolvency file, participants to the procedure, conciliation on the plan of reimbursement of debts, debts contracted before and after the opening of the insolvency proceeding are provided in the regulation no. 151/2015 or not.

Keywords:

Regulation no. 151/2015, genetic code of the insolvency proceedings, CJEU, ECHR, commission of insolvency, proceeding of insolvency based on asset transfer, proceeding of reimbursement based on a plan, simplified proceeding of insolvency, stay on the petitions to execute the debtor, plan of reimbursement of debts, discharge of debts

REZUMAT

În data de 26 decembrie 2015 va intra în vigoare Legea nr. 151/2015 privind insolvența persoanelor fizice. Raportat la acest aspect, prin prezentul articol am analizat, succint, aspectele esențiale dintr-o reglementare de mult așteptată în spațiul juridic românesc.
Astfel, actul normativ este susceptibil de a fi „îmbunătățit”, având în vedere că se pot identifica o serie de motive de ne-funcționalitate, neconstituționalitate și neconvenționalitate a acestuia. Cu titlu de exemplu, actul normativ nu acordă o protecție suficientă debitorului din perspectiva locuinței familiale a acestuia, contrar principiilor stabilite prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și Curții Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, legea omite o serie de elemente de structura „codului genetic” al procedurilor de insolvență.
În continuare, sunt analizate cele trei tipuri de proceduri de insolvență (rambursarea pe bază de plan a datoriilor; insolvența prin lichidare de active; procedura simplificată de insolvență), în ceea ce privește condițiile pentru ca acestea să se aplice, efectele produse asupra debitorului, rolul comisiei de insolvență și al instanțelor de judecată, al administratorului procedurii și al creditorilor, raporturile dintre aceste trei tipuri de proceduri etc. Cele trei proceduri au (sau ar trebui să aibă) drept scop descărcarea de datorii a debitorului, pentru clarificarea naturii juridice a acesteia fiind analizată prin raportate la descărcarea de datorii potrivit dreptului comun.
De asemenea, aspecte specifice procedurilor de insolvență, existența sau inexistența acestora în Legea nr. 151/2015 sunt menționate în cadrul articolului: dosarul unic al procedurii, participanții la procedură, concilierea în ceea ce privește planul de rambursare a datoriilor, creanțe anterioare și ulterioare deschiderii procedurii etc.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 151/2015
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: