Câteva observații cu privire la aplicarea impreviziunii în materia contractelor de credit acordate în CHF

Numărul 8 Anul 2015
Revista Numărul 8 Anul 2015

ABSTRACT

Background: On 15 January 2015, the Swiss National Bank announced that the measures established on September 11, 2011, when it had decided to support a franc exchange rate of 1.20 francs per euro, would be changed. As a result, the exchange rate of the franc in Romania raised from 3.7 lei / franc, on 14.01.2015, to about 4.6 lei / franc, on 23.01.2015, thus surpassing the euro’s exchange rate.
This event has put great financial pressure on the 75,000 borrowers, who made loans in this currency between 2007 and 2008, triggering serious social consequences: those who had borrowed from banks on that currency resorted to protest, calling for the state to enact legislation preventing the payment incapacity of such debtors, with consequences for the banking system. However, amid these events, there was an increase in the number of legal actions denouncing the abusive nature of certain clauses in such credit agreements, references to hardship being also made, for the purpose of obtaining the judicial adaptation of the contract, with the subsequent freezing of the exchange rate at the date when the loan in francs was granted.
In this study, we intend to establish if the hardship theory should apply to the legal situation created by the escalating rate of the Swiss franc in the credit agreements denominated in this currency, and, if so, on what conditions and with which consequences.

Keywords:

foreign currency loan, unfair terms, hardship, judicial adaptation of contract

REZUMAT

Premise: În data de 15 ianuarie a anului 2015, Banca Naţională a Elveţiei anunţă că renunţă la măsura instituită pe 11 septembrie 2011, când decisese să susţină un curs de schimb al francului de 1,20 franci per euro. Ca urmare, în România, cursul valutar al francului a crescut vertiginos, de la 3,7 lei/franc, în data de 14.01.2015, la aproape 4,6 lei/franc, în data de 23.01.2015, francul depăşind astfel cursul monedei euro. Acest eveniment a pus presiune financiară mare pe cei 75.000 de debitori, care au recurs în perioada anilor 2007 – 2008 la împrumuturi în această valută, producând consecințe grave în plan social: cei care s-au împrumutat de la bănci în această monedă au recurs la măsuri de protest, solicitând statului să intervină legislativ pentru a preveni intrarea în incapacitate de plată a acestor debitori, cu consecințe și asupra sistemului bancar. Totodată, pe fondul acestor evenimente, s-a înregistrat o creştere a numărului acţiunilor în justiţie având ca obiect constatarea caracterului abuziv al unor clauze din contractele de credit, în unele dintre acestea clamându-se și incidența impreviziunii, în scopul de a se obține adaptarea judiciară a contractului, cu consecința înghețării cursului de schimb la cel din data acordării creditului în franci.
În prezentul studiu, ne propunem să analizăm dacă impreviziunea este aplicabilă situației juridice create de escaladarea cursului francului elvețian în cadrul contractelor de credit luate în această monedă, și, în cazului unui răspuns afirmativ, care sunt condițiile de aplicare a impreviziunii, respectiv efectele aplicării acesteia.

Legislaţie relevantă: Noul Cod civil, art. 1271
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: