Câteva consideraţii cu privire la eroare în cazul vânzării având ca obiect operele de artă

Numărul 12 Anul 2013
Revista Numărul 12 Anul 2013

ABSTRACT

This article emphasises the error aplicable in a very restrictive field, the artwork circulation. Although the legistator’s defining term is not an unitary one, the scope of an understanding’s sphere concerning the artistically works was achieved by the means of doctrine and jurisprudence. Their originality is essential in being considered as artwork. Synonymic with the mobile cultural goods, the selling purchasing of artworks are feigned in some circumstances by the error, the authenticity of artwork being seen as a crucial condition of the agreement. The error can touch upon the false object itself and it can be provided by seller or purchaser. The new Romanian Civil code’s pattern concerning the error (inherited through French codification from Roman law) is the Italian Civil Cod, which did not use the classical distinction of the error. Nevertheless, the new Romanian Civil code reduces this taxonomy, the error is only essential or indifferent, the first type of error triggering always the cancelation of the contract.

Keywords:

art work, cultural goods, authenticity, error in substantiam

REZUMAT

Prezentul articol se referă la aplicabilitatea erorii într-un domeniu particular, cel al circuitului juridic al operelor de artă. Chiar dacă definirea legislativă nu este unitară, doctrina și jurisprudența au sintetizat o sferă de înțelegere a obiectelor artistice, opere de artă. Originalitatea lor este esențială în considerarea ca opere de artă. Sinonimic cu bunurile culturale mobile, vânzările având ca obiect operele de artă sunt afectate în anumite situații de eroare, autenticitatea operelor de artă fiind o condiție esențială a întrunirii acordului de voință. Eroarea poate purta asupra asupra naturii obiectului, acesta fiind neautentic, și poate proveni la fel de bine de la vânzător și de la cumpărător. Preluată din Codul civil italian, reglementarea erorii în noul Cod civil român nu mai operează distincțiile clasice, moștenite din dreptul roman prin filieră franceză. Cu toate acestea, Noul Cod civil reduce acea clasificare, eroarea fiind doar esențială sau indiferentă, primul tip de eroare atrăgând întotdeauna anulabilitatea contractului.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 182/2000, art. 3, art. 1118, Codul fiscal, art. 152, Noul Cod civil, art. 1207- 1213
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: