Aspecte contradictorii (i)reparabile ale efectelor mandatului fără reprezentare

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

The mandate without representation is rarely encountered in purely civil judicial practice, it mainly refers to commercial activity, the contract being objectified, as a rule, in one of its specialties (commission, consignment, shipment), and having the destination of intermediation of production activities, alienation of goods or provision of services, all exercised for profit, i.e. with the intention of obtaining profit, an aspect from which it follows that we are in the presence of a contract used by professionals (traders) in the operation of a (commercial) enterprise, thus as provided by art. 3 Civil Code.
From this perspective, the effects of the mandate without representation are particularly important in terms of its specifics, which are complemented by those of this type/kind of mandate, and the tools to protect the interests of the mandate, imperfectly represented, do not follow a linear logic, but one that leads to a cessation of the reason of the law (ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex).

Keywords:

mandate without representation, action for recovery of property, decision that takes place of the transfer of the property of assets.

REZUMAT

Mandatul fără reprezentare este rar întâlnit în practica judiciară pur civilă, el vizând, în principal, activitatea comercială, contractul obiectivându‑se, de regulă, într‑una dintre speciile sale (comision, consignație, expediție), și având destinația intermedierii activităților de producere, înstrăinare de bunuri ori prestare de servicii, toate exercitate cu scop lucrativ, adică cu intenția de a obține profit, aspect din care rezultă că ne aflăm în prezența unui contract utilizat de către profesioniști (comercianți) în exploatarea unei întreprinderi (comerciale), astfel cum prevede art. 3 din Codul civil.
Din această perspectivă efectele mandatului fără reprezentare prezintă o importanță deosebită în privința speciilor sale, care se completează cu cele ale acestui tip/fel de mandat, iar instrumentele de protecție a intereselor mandantului, imperfect reprezentat, nu urmează o logică liniară, ci una care conduce către o încetare a rațiunii legii (ubi cessat ratio legis, ibi cessat lex).

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 2039‑2042
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: