Admisibilitatea acțiunii directe în garanție pentru vicii ascunse. Natura juridică. Fundament. Temei

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

The subject of the direct action under the guarantee is a delicate and novelty in Romanian judicial practice, although the subject has been approached in the private legal space. The new Civil Code has brought an element of novelty by regulating the direct action under warranty for eviction, but not the direct action under guarantee for hidden defects. We have not yet been able to identify the reasoning behind this approach. This is why, in this study, we have proposed, very briefly, to draw out some important elements regarding the admissibility of the direct action in guarantee for hidden defects with direct reference to the legal nature, its foundation and the basis in general, regardless of whether we are discussing the direct action under warranty for eviction or by direct action under warranty for hidden defects. We hope that the arguments we will bring to the reader will be useful in practice and contribute to shaping a relevant judicial practice.

Keywords:

direct action, guarantee, hidden defects, eviction, basis

REZUMAT

Subiectul acțiunii directe în garanție este unul delicat și inedit în practica judiciară română, deși subiectul a fost abordat în spațiul juridic privat. Noul Cod civil a adus un element de noutate prin reglementarea acțiunii directe în garanție pentru evicțiune, fără a reglementa și acțiunea directă în garanție pentru vicii ascunse.
Încă nu am putut identifica raționamentul din spatele acestei abordări. Acesta este motivul pentru care, în acest studiu, ne-am propus, foarte pe scurt, să extragem câteva elemente importante cu privire la admisibilitatea acțiunii directe în garanție pentru vicii ascunse, cu referire directă la natura juridică, fundamentul acesteia și temeiul în general, indiferent dacă discutăm despre acțiunea directă în garanție pentru evicțiune sau despre acțiunea directă în garanție pentru vicii ascunse.
Sperăm că argumentele pe care le vom aduce cititorului vor fi utile în practică și vor contribui la conturarea unei practici judiciare relevante.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1282, art. 1673, art. 1707; Legea nr. 10/1995, art. 30
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România