Scurte considerații asupra scrisorii de confort

Numărul 1 Anul 2024
Revista Numărul 1 Anul 2024

ABSTRACT

Through this article, the author aims to make a brief analysis of the provisions of the article 2322 of the New Civil Code regarding the comfort letter. The subject is approached both from a theoretical perspective and from a commercial practice perspective as this new legal instrument offers flexibility in creating its content and multiple practice opportunities. The text takes into account elements of international jurisprudence as well as the national jurisprudence that is just beginning in the studied field.
The author clarifies several aspects regarding the content of the comfort letter, distinguishing between various types of obligations that can be constituted through it and exemplifies cases where a legal document with a similar name exceeds the scope of application of art. 2322 New Civil Code. The author also argues the contractual nature of the comfort letter, emphasizing the legal effects conferred by such an approach. In addition, the text explores several aspects related to the liability of the issuer towards the creditor as well as the legal characteristics of the comfort letter.

Keywords:

comfort letter, autonomous securities, personal securities, unilateral contract, obligations of means, obligations of result.

REZUMAT

Prin prezentul material, autorul își propune să facă o scurtă analiză a prevederilor art. 2322 din Noul Cod Civil privind scrisoarea de confort. Subiectul este abordat atât din perspectivă teoretică, cât și din perspectiva practicii comerciale, în contextul în care reglementarea acestui nou instrument juridic oferă flexibilitate în redactarea conținutului și o largă posibilitate de aplicare practică. Textul are în vedere atât elemente de jurisprudență internațională, dar și jurisprudența națională aflată la început de drum în materia studiată.
Autorul clarifică unele aspecte de conținut al scrisorii de confort, delimitând între diverse tipuri de obligații ce pot fi constituite prin aceasta și exemplifică cazuri în care un act juridic cu denumire similară iese din sfera de aplicare a art. 2322 Noul Cod Civil. De asemenea autorul argumentează caracterul contractual al scrisorii de confort, subliniind efectele juridice conferite de o astfel de abordare. În plus, textul explorează câteva aspecte ce țin de răspunderea emitentului față de creditor precum și caracterele juridice ale scrisorii de confort.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 2322
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: