Viziunea europeană asupra digitalizării Justiției, pentru perioada 2020‑2025

Numărul 5 Anul 2023
Revista Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

The European institutions have committed themselves to take actions that ensure a better adaptation of the authorities and practitioners in the field of justice to new technologies, through access to new tools, through the acquisition of new skills and through the development of alternative investigation techniques. The European Commission believes that the digitization of justice must be accelerated and proposes a set of tools, with the aim of countering the identified challenges, reducing differences and fragmentation between national justice systems. The instruments that are part of the proposed set aim at: financial support granted to the member states; legislative initiatives to promote better access to justice and enhanced cross‑border cooperation; IT tools that are interoperable, accessible to vulnerable people, secure, reliable, resilient, ensure confidentiality, data protection and transparency; promoting national coordination and monitoring tools that would also allow the exchange of experience and best practices.
In the present study, we focus mainly on European documents aimed at the use of AI in the judicial system, in the period 2020‑2025.

Keywords:

human‑centered AI, cyberjustice, digital responsibility.

REZUMAT

Instituțiile europene s‑au angajat să întreprindă acțiuni care să asigure o mai bună adaptare a autorităților și practicienilor din domeniul justiției la noile tehnologii, prin accesul la noi instrumente, prin dobândirea de noi competențe și prin dezvoltarea unor tehnici alternative de investigare. Comisia Europeană consideră că digitalizarea justiției trebuie accelerată și propune un set de instrumente, cu scopul de a contracara provocările identificate, de a reduce diferențele și fragmentarea dintre sistemele naționale de justiție. Instrumentele care fac parte din setul propus vizează: sprijinul financiar acordat statelor membre; inițiative legislative pentru a promova un acces mai bun la justiție și o cooperare transfrontalieră consolidată; Instrumente IT care sunt interoperabile, accesibile persoanelor vulnerabile, sigure, fiabile, rezistente, care asigură confidențialitatea, protecția datelor și transparența; promovarea instrumentelor naționale de coordonare și monitorizare care ar permite, de asemenea, schimbul de experiență și de bune practici. În studiul de față ne concentrăm în principal pe documentele europene care vizează utilizarea IA în sistemul judiciar, în perioada 2020‑2025.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) 2020/1783
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: