Vânzarea prin licitaţie publică, potrivit Codului de procedură civilă, a bunurilor debitorului declarat în faliment

Numărul 10 Anul 2016
Revista Numărul 10 Anul 2016

ABSTRACT

The new Law on pre-insolvency and insolvency procedures, after settling the predicament in a special manner of liquidation of the debtor’s assets in bankruptcy, including by selling assets, offers a final solution for valuing the debtor’s patrimonial assets, using the provisions of the Civil Procedure Code, in order to sell by public auction the assets of the debtor. The disclosure of the purpose of the reference standard and of the compatibility rules of the Civil Procedure Code relevant for the procedure of sale by public auction of these assets, may represent for the insolvency practitioner, creditors, debtor and, last but not least, for the syndic judge a new horizon towards solving the causes of insolvency, in particular those which register long durations of settlement and the decision making impasse of creditors.

Keywords:

assets, debtor, bankruptcy, insolvency, public auction, procedure, sale

REZUMAT

Noua lege privind procedurile de pre-insolvenţă şi de insolvenţă (nr. 85/2014), după ce se preocupă de reglementarea într-o manieră specială a lichidării patrimoniului debitorului intrat în faliment, inclusiv prin vânzarea bunurilor, oferă o ultimă soluţie pentru valorificarea activului patrimonial al debitorului, recurgând la prevederile Codului de procedură civilă, în vederea vânzării prin licitaţie publică a bunurilor debitorului. Dezvăluirea scopului normei de trimitere şi a compatibilităţii normelor Codului de procedură civilă relevante pentru finalitatea procedurii de vânzare prin licitaţie publică a acestor bunuri, poate constitui pentru practicianul în insolvenţă, creditori, debitor şi, nu în ultimul rând, pentru judecătorul-sindic un nou mecanism orientat spre rezolvarea cauzelor de insolvenţă, în special al acelora care înregistrează durate îndelungate de soluţionare şi impasul decizional al creditorilor.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 85/2014, art. 145168; Codul de procedură civilă, art. 758-778, art. 795-796, art. 813-814, art. 835-840, art. 842-856, art. 857-858
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: