Utilizarea cookie-urilor în lumina legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal

Numărul 1 Anul 2021
Revista Numărul 1 Anul 2021

ABSTRACT

Cookies have become an almost constant presence in the online environment. In such context, site operators need to pay particular attention to the use of such technology, especially from the perspective of the legislation concerning personal data protection in the electronic environment. This text aims at summarising the general legal requirements applicable to the use of cookies and to draw attention, without envisaging to comprehensively deal with, certain matters deemed more sensitive from the perspective of the said legislation concerning personal data protection.

Keywords:

cookie, electronic communications, personal data, GDPR, privacy.

REZUMAT

Cookie-urile au devenit o prezenţă aproape constantă în mediul online. În acest context, operatorii de site-uri trebuie să acorde o atenţie deosebită utilizării acestei tehnologii mai ales din perspectiva legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal în mediul electronic. Acest articol își propune să rezume cerinţele legale generale în legătură cu utilizarea cookie-urilor și să atragă atenţia, fără a-și propune să le trateze exhaustiv, asupra unor aspecte considerate mai sensibile din perspectiva legislaţiei menţionate privind protecţia datelor cu caracter personal.

Legislaţie relevantă:

Regulamentul (UE) 2016/679, Legea nr. 506/2004

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: