Unele consideraţii privind exercitarea dreptului de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor prin mandatar

Numărul 2 Anul 2016
Revista Numărul 2 Anul 2016

ABSTRACT

The General meeting of shareholders is one of the most important events in the life of a joint-stock company, during which the most important decisions for the functioning of the company are taken. These decisions represent the collective will expressed by the vote of shareholders given directly, by mail or through a proxy.

Keywords:

shareholders general assembly, special power of attorney, general power of attorney, mandate

REZUMAT

Adunarea generală a acţionarilor este unul din cele mai importante evenimente din viaţa unei societăţi pe acţiuni, ocazie cu care sunt adoptate cele mai importante decizii pentru funcţionarea societăţii. Aceste decizii înmagazinează voinţa colectivă a acţionarilor exprimată prin votul acţionarilor exprimat în mod direct, prin corespondenţă sau prin intermediul unui mandatar.

Legislaţie relevantă: Codul civil, art. 1169, art. 1270, art. 1416, art. 2554; Legea nr. 31/1990, art. 101, art. 112, art. 115, art. 119, art. 123, art. 125, art. 130, art. 131, art. 132; Legea nr. 297/2004, art. 243, art. 283
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: