Tratamentul sechestrului penal asigurător instituit în scopul recuperării creanțelor bugetare în procedura insolvenței

Numărul 6 Anul 2019
Revista Numărul 6 Anul 2019

ABSTRACT

The present paper aims to analyse the effects that the criminal precautionary seizure may have on the assets of the debtor who is in insolvency or bankruptcy procedure and to highlight the special, derogatory nature of the insolvency legislation’ provisions as compared to those of the criminal law regarding the recovery of the debtor’s assets.

Keywords:

precautionary seizure, insolvency procedure, recovery of the debtor’s assets

REZUMAT

Prezenta lucrare își propune să analizeze efectele pe care sechestrul penal asigurător le are asupra bunurilor debitorului aflat în insolvență/faliment și să susțină caracterul special, derogatoriu, al prevederilor legislației insolvenței față de cele ale legislației penale în ce privește valorificarea bunurilor debitorului.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 85/2006, Legea nr. 85/2014, Codul penal, Codul de procedură penală

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: