Transparența și protejarea concurenței ca limite ale inițierii achizițiilor in-house: scurt comentariu privind Cauza C‑285/18, Irgita

Numărul 4 Anul 2019
Revista Numărul 4 Anul 2019

ABSTRACT

A contracting authority has the freedom to externalise the provision of a service or the provide it internally by using their own resources in order to pursue public policy objectives. However, when doing so a contracting autority must comply with the free movement of goods, the freedom of establisment and the freedom to provide services as regulated by TFUE as well as the principles deriving therefrom, such as equal treatment, non-discrimination, mutual recognition, proportionality and transparency. In-house procurement should not distort competition in relation to private economic operators. Thus, a contracting autority that concludes a contract internally while there is an ongoing public procurement contract whith the same object concluded with the private operator could distorb competition.

Keywords:

public procurement, Directive 2014/24/EU, in-house transaction, transparency, competition, distortion, SGEI

REZUMAT

O autoritate contractantă are libertatea de a externaliza asigurarea unui serviciu sau de a-l internaliza prin prestarea cu resursele proprii pentru a asigura obiective de politici publice. Cu toate acestea, când acționează în acest mod, o autoritate contractantă trebuie să respecte libera circulație a bunurilor, libertatea de stabilire ca și libertatea de a presta servicii prevăzute de TFUE precum și principiile care derivă din libertățile tratatului așa cum sunt: tratamentul egal, nediscriminarea, recunoașterea reciprocă, proporționalitatea și transparența. Achiziția in-house nu ar trebui să distorsioneze concurența în legătură cu operatorii economici privați. Astfel, o autoritate contractantă care încheie un contract intern pe durata existenței unui alt contract de achiziție publică ce are același obiect poate perturba concurența. 

Legislaţie relevantă: Directiva 2014/24/UE
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare

Caută Articole

Ultimele Articole

Newsletter Wolters Kluwer România