Transmiterea datelor medicale ale persoanei decedate către terți, rude sau asigurători

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

The transmission of medical data of deceased persons is inter alia a processing of personal data and is excluded, as a general rule, from the applicability and protection of the General Data Protection Regulation. National legislation in Romania is not sufficiently satisfactory to allow such a transmission of data, in relation to the requests existing in practice and the interests of various entities, including insurance companies, to obtain such medical data. This study highlights the problems encountered in practice and details the legal regime applicable to the protection of medical data of deceased patients. Finally, it is concluded that the transmission of any kind of medical data of deceased patients can only be done on the basis of express legal provisions.

Keywords:

health care provider, insurer, voluntary health insurance, confidentiality of medical data, Law 46/2003, Law 95/2006.

REZUMAT

Transmiterea datelor medicale ale persoanelor decedate reprezintă inter alia o prelucrare de date personale, fiind exclusă, ca regulă generală, de la aplicabilitatea și protecția Regulamentului General privind protecția datelor. Legislația națională din România nu este suficient de satisfăcătoare pentru a permite o asemenea transmitere de date, în raport cu solicitările existente în practică și cu interesele diferitelor entități, inclusiv societăți de asigurare, de a obține aceste date cu caracter medical. În acest studiu sunt accentuate problemele ivite în practică și este detaliat regimul juridic aplicabil protecției datelor medicale ale pacienților decedați. În final se concluzionează, că pentru a fi transmise orice fel de date medicale ale pacienților decedați, aceasta se poate face numai pe baza unor dispoziții exprese prevăzute de lege.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 46/2003, Legea nr. 95/2006, Regulamentul (UE) 2016/679
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: