Timbrajul special în cazul rezoluțiunii unilaterale extrajudiciare și al rezoluțiunii de drept

Numărul 3 Anul 2017
Autor Oana MURARIU
Revista Numărul 3 Anul 2017

ABSTRACT

The new Civil Code innovates the sanction of contract rescission as far as substantial law is concerned, but an adaptation of the procedural law occurs as well, Government Emergency Ordinance nr. 80/2013 concerning the judicial stamp duty being enacted especially in order to adapt the payment of tax to the new judicial institutions created by this legal norms codex. By excluding the institution of finding the unilateral extrajudicial rescission by the court and the ope legis rescission from the enumeration in art. 3 paragraph (2) letter a) of Government Emergency Ordinance nr. 80/2013, the legislator seems to have trouble parting from the classical judicial rescission, which remains deeply rooted as rule in the matter. By the deliberate omission to include the institution of finding the unilateral extrajudicial rescission by the court and the ope legis rescission in the wording of art. 3 paragraph (2) letter a) of Government Emergency Ordinance nr. 80/2013, the person who wishes to initiate a Court action under these premises is obliged to pay judicial stamp for the finding of the rescission, as well as for restitutio in integrum, while in the case of judicial rescission, the restitutio in integrum claim remains exempt from payment as an exception.

Keywords:

unilateral extrajudicial rescission, ope legis rescission, judicial stamp duty, restitutio in integrum

REZUMAT

Noul Cod civil inovează sancțiunea rezoluțiunii unui contract în planul dreptului material, însă are loc și un mulaj al dreptului procedural, O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru fiind emisă tocmai în vederea adaptării timbrajului la noile instituții juridice create de acest codex de norme juridice. Prin excluderea în enumerarea de la art. 3 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013 a operațiunii constatării rezoluțiunii unilaterale extrajudiciare și a rezoluțiunii de drept, legiuitorul pare a se desprinde cu greu de tradiționala rezoluțiune judiciară, care rămâne ancorată în sistem drept regulă în materie. Prin omisiunea includerii operațiunii constatării rezoluțiunii unilaterale extrajudiciare și a rezoluțiunii de drept în cadrul art. 3 alin (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013 se impune persoanei care dorește inițierea unui demers judiciar având aceste premise să plătească taxă de timbru atât pentru constatarea operării rezoluțiunii, cât și pentru restitutio in integrum, cât timp în cazul rezoluțiunii judiciare petitul privind restitutio in integrum rămâne scutit de la plata taxei de timbru, cu titlu de excepție.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 1150, art. 1550, art. 1549; O.U.G. nr. 80/2013, art. 3
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: