The Protection of Intellectual Property Rights under International Investment Law. A Commentary on Bridgestone v Panama

Numărul 1 Anul 2018
Revista Numărul 1 Anul 2018

ABSTRACT

The protection of intellectual property rights under international investment law has already come under the scrutiny of arbitral tribunals, scholars and the wider civil society with the occasion of such high-profile disputes as Philip Morris and Eli Lilly. Nevertheless, it is only very recently that the first publicly known case in which the protection of intellectual property rights, specifically, trademarks and trademark licences, has been dealt with in detail by an investment tribunal, in the decision on expedited objections in Bridgestone v Panama. That decision analyses in detail the circumstances in which trademarks and licences to use them may qualify as investments for the purpose of arbitral tribunals’ jurisdiction ratione materiae.
This article introduces very briefly the intersection of intellectual property law and international investment law, after which the facts of Bridgestone v Panama are outlined, the tribunal’s relevant arguments are discussed, and a short commentary is rendered, followed by a conclusion.

Keywords:

intellectual property law, international investment law, trademark, arbitral tribunal, international arbitration

REZUMAT

Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală sub imperiul dreptului internaţional al investiţiilor a făcut deja obiectul analizei tribunalelor arbitrale, a literaturii de specialiate şi, în general, a societăţii civile cu ocazia unor dispute celebre, cum ar fi Philip Morris şi Eli Lilly. Cu toate acestea, abia foarte recent protecţia drepturilor de proprietate intelectuală – mai exact, a mărcilor şi a licenţelor asupra mărcilor – a fost tratată în detaliu de un tribunal de investiţii în primul caz public, în decizia cu privire la obiecţiile preliminare (expedited objections) în Bridgestone v Panama. Această decizie analizează detaliat împrejurările în care mărcile şi licenţele de utilizare a acestora se pot califica drept investiţii pentru scopurile competenţei ratione materiae a tribunalelor arbitrale. Acest articol introduce foarte succint intersecţia dintre dreptul proprietăţii intelectuale şi dreptul internaţional al investiţiilor, după care este rezumată situaţia de fapt din Bridgestone v Panama, sunt discutate argumentele relevante ale tribunalului şi este formulat un scurt comentariu, urmat de o concluzie.

Legislaţie relevantă:
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: