Lis Pendens în regimul Regulamentului Bruxelles I

Numărul 2 Anul 2015
Revista Numărul 2 Anul 2015

ABSTRACT

Brussels I Regulation establishes a system for recognition and enforcement of judgments coming from courts of the Member States within the European Union in civil and commercial matters. Following article 73 of the Regulation, its applicability was analyzed after a period of fi ve years from its entry into force. In general, it facilitated cross-border litigation, but its applicability has been criticized, among others, in relation to exclusive choice of court agreements. These critics, together with the EU’s willingness to put EU law in accordance with the rules of the 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements, led to the Recast of the Brussels Regulation and creation of Brussels Ia Regulation. This article presents and analyzes the changes brought by Brussels Ia to the provisions concerning lis pendens and related actions. It is focused on the changes brought by Article 31 (2), which aims to enhance the effectiveness of exclusive choice of court agreements, article 33 regulating the Member States courts relationship with third states courts in cases of lis pendens, respective article 34 regarding related actions.

Keywords:

lis pendens, related actions, choice-of-court agreements

REZUMAT

Regulamentul Bruxelles I stabilește un sistem de recunoaștere a hotărârilor judecătorești pronunţate de instanţele statelor membre ale Uniunii Europene, în domeniul civil și comercial. Ca urmare a art. 73 din Regulament efectivitatea aplicării acestuia a fost analizată după o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare. În general, acesta a facilitat litigiile transfrontaliere, însă a fost criticat, printre altele, pentru modul în care opera în ceea ce privește acordurile de alegere exclusivă a forului, fapt ce a dus, alături de dorinţa Uniunii Europene de a pune în concordanţă normele dreptului comunitar cu prevederile Convenţiei de la Haga din 2005 privind Acordurile de Alegere a Forului, la reformarea Regulamentului şi la crearea Regulamentului Bruxelles Ia. Acest articol prezintă și analizează modificările Regulamentului în ceea ce privește litispendenţa internaţională, respectiv acţiunile conexe. Sunt evidenţiate schimbările aduse prin art. 31 alin. (2), ce are ca scop sporirea eficacităţii acordurilor de alegere exclusivă a forului, art. 33 care reglementează relaţia instanţelor statelor membre cu instanţele statelor terţe în cazurile de litispendenţă, și art. 34 referitor la acţiunile conexe aflate în curs de judecare într-un stat terţ.

Legislaţie relevantă: Regulamentul (UE) nr. 1215/2012
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos: